Program Picture

باران

پیشانی نوشت
۰۲ آذر ۱۴۰۰

سومین، چهارمین و پنجمین اپیزود از پادکست باران به یک مناجات از مجموعه مناجات‌های حضرت عبدالبهاء پرداخته است. امروز با تحلیل جملات ابتدایی مناجات به تعریفی جدید از سرنوشت می‌رسیم و نیز فرآیند زیبا و شاعرانه یگانگی را از منظری تازه می‌نگریم. زیر این باران نیز با ما قدم بزنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه