Program Picture

باران

عاشقِ نشسته
۰۵ آذر ۱۴۰۰

در این قسمت لوحی از حضرت عبدالبهاء انتخاب شده که در ابتدا رازی را مطرح می‌کند و در انتها به رمزگشایی آن می‌پردازد. عشق، این والاترین و باشکوه ترین احساس بشری در این لوح به تعریف و تاثیری تازه دست می‌یابد. بی گمان سعدی در عالم بالا با مرور این لوح احساس غرور می‌کند. دلیلش را در برنامه خواهید یافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه