Program Picture

باران

دم غروب آفتاب
۰۶ آذر ۱۴۰۰

آخرین قسمت از پادکست باران، بویی مخصوص دارد. آمیخته‌ای از بوی باران و نم اشک. دم غروب است و آهنگ، آهنگِ رفتن. و چه پایان باشکوهی. کاش پایان همگی ما زیبا و کامل باشد. صد سال پیش در چنین روزی یک بار برای همیشه غروب کرد و شگفتا که هنوز هر صبح، از افق قلب‌ها طلوع می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه