Program Picture

ما مردم نازنین

جهانی‌ شدن
۰۳ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ جهانی‌شدن گفت‌وگو کردیم و به‌ ویژه جهانی‌ شدن را از نگاه آنتونی گیدنز بررسی کردیم و در همین راستا، به چهار بعد مفهومی پرداختیم که گیدنز در تشریح جهانی شدن استفاده می‌کند. همچنین در مورد برخی آثار و پیامدهای جهانی‌ شدن نیز صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه