قسمت ۳۵ – جشن زیبای فارغ التحصیلی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳۵ – جشن زیبای فارغ التحصیلی
۱۲ مرداد ۱۴۰۱

در نامه ماقبل آخر به دکتر سوزان مودی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او و دوستان آمریکایی‌اش چه در ایران و چه در آمریکا برای بقا و کمال مدارس پسرانه و دخترانه در ایران سخن می‌گوییم و مشابهت‌های عصر او با زمان حاضر را مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه