قسمت ۲۸ – معنای حقیقی اخوت

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۲۸ – معنای حقیقی اخوت
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

در این نامه به مطلبی که در نامه هفته قبل به شکلی گذرا اشاره شده بود پرداخته‌ایم و همچنین خاطره سخنرانی حضرت عبدالبهاء در کلیسای هوارد کلبی آیوس را با خود او و شما عزیزان مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه