برو کار می‌کن: کار و اوقات فراغت

Program Picture

ما مردم نازنین

برو کار می‌کن: کار و اوقات فراغت
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

در بیست و چهارمین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ کار گفت‌و‌گو کردیم؛ درباره‌ تعریف کار، ویژگی‌های کار و تغییر تعریف و ماهیت کار از گذشته تا به امروز. همچنین در مورد رابطه‌ کار و اوقات فراغت در دنیای امروز صحبت کردیم و اندکی هم درباره کار و اوقات فراغت در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه