قسمت ۲۳ – خداحافظی با دکتر افروخته

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۲۳ – خداحافظی با دکتر افروخته
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نامه امروز آخرین نامه خطاب به دکتر یونس خان افروخته هست. در این نامه خداحافظی به ضیافتی باشکوه در عکا که نمونه وحدت در کثرت بوده اشاره‌ای کردیم و بعد به دیدار و گفتگوی یکی از بهائیان غربی با حضرت عبدالبهاء پرداختیم. گفتگویی که تبدیل به اثری مهم و ماندگار شد. در نهایت نامه را با یکی از الواح بسیار زیبای حضرت عبدالبهاء‌ به انتها رساندیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه