قسمت ۲۱ – عبایی مرغوب از شهر نائین

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۲۱ – عبایی مرغوب از شهر نائین
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نقل حکایت شیرین دیگری از حضرت عبدالبهاء‌ در ارتباط با انفاق مال و بخشش و نمونه‌ای از سخاوت بی‌مثیل خودشان زینت‌بخش نامه امروز است. سخاوتی که به عقیده یونس خان افروخته مصداق بارز جمله‌ای از حضرت بهاء‌الله در یکی از مناجات‌هایشان می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه