داستان آقای اتحادی

Program Picture

داستان ما

داستان آقای اتحادی
۰۹ اسفند ۱۳۹۹

مهمان امروز ما در زمینه موسیقی تحصیل کرده و بیشتر هدف و تمرکزش را صرف موسیقی می‌کند. آقای اتحادی باور دارد که موسیقی می‌تواند ابزاری برای کمک به ساختن دنیایی بهتر و سبب اتحاد بین افراد با باورهای مختلف باشد. موسیقی علاوه بر سرگرم کننده بودن، روی افکار، احساسات و حتی رفتار ما تاثیرگذار است. حضرت بهاءالله از موسیقی به عنوان نردبانی برای ترقی ارواح به افق اعلی یاد می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه