داستان رستم بهی‌فر – بخش ۳

Program Picture

داستان ما

داستان رستم بهی‌فر – بخش ۳
۲۷ دی ۱۳۹۹

در این قسمت رستم عزیز ما را با خدمات جامعه‌سازی و اقدامات اساسی آشنا می‌کند و از چهار اقدام اساسی، یعنی، جلسات دعا، حلقه‌های مطالعه، کلاس‌های اطفال و جلسات توان‌دهی نوجوانان و جوانان، شرح مختصری می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه