Program Picture

داستان ما

داستان علی
۱۵ آذر ۱۳۹۹

علی از تاثیر دورهمی‌های مطالعاتی یا حلقه‌های روحی حرف می‌زند. از این‌که تصمیم گرفته در خودش تغییر ایجاد کند و در این مسیر رفاقت را جایگزین رقابت کرده است برای ما می‌گوید. علی به این باور رسیده که برای قبول هر باور و اعتقادی، نیاز به مطالعه و تحری حقیقت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه