داستان رستم بهی‌فر – بخش ۲

Program Picture

داستان ما

داستان رستم بهی‌فر – بخش ۲
۲۰ دی ۱۳۹۹

در این قسمت رستم عزیز برامون از خاطرات زندانی که به نا‌حق گرفتار شده خواهد گفت و یادی خواهد کرد از دو انسان والا مقام که در راه ایمان و اعتقادشان ایستادند و با قلبی سرشار از گذشت و عشق، شهید شدند. او همچنین اشاره‌ای به بیت العدل اعظم همان شورای بین المللی آیین بهائی و بالاترین مقام تصمیم‌ گیری در این آیین، خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه