داستان امیر و فرخنده – بخش ۲

Program Picture

داستان ما

داستان امیر و فرخنده – بخش ۲
۰۶ دی ۱۳۹۹

امیر و فرخنده در این قسمت؛ از امورات دنیوی و امورات معنوی می‌گویند. تجربه تاسیس موسسه‌ای عام المنفعه را که با دوستان‌شان تاسیس کرده‌اند بازگو می کنند و هم‌چنین از اهمیت فعالیت‌های محله‌ای صحبت خواهند کرد، محله‌ای که شاید کوچک باشد ولی از لحاظ فرهنگ، عقیده و باور کاملا متنوع و متفاوت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه