داستان حامد – بخش ۲

Program Picture

داستان ما

داستان حامد – بخش ۲
۰۲ اسفند ۱۳۹۹

در قسمت قبل با حامد آشنا شدیم، در این قسمت حامد نظر و برداشتش را در مورد بیت العدل اعظم که همان شورای عالی جامعه جهانی بهائی است برای ما می‌گوید. از جلسات پیام‌خوانی صحبت خواهد کرد که در آن با همراهی دوستان دیگر، پیام‌هایی فراخور موضوعات روز جهان که از بیت العدل اعظم صادر می‌شود را مطالعه می‌کنند. حامد در بین صحبت‌هایش اشاره‌ای هم به تعالیم حضرت بهاءالله خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه