داستان حامد – بخش ۱

Program Picture

داستان ما

داستان حامد – بخش ۱
۲۵ بهمن ۱۳۹۹

حامد انسانی شاد و پر از انرژی هست، او برامون از فعالیت‌های جامعه سازی می‌گه و می‌گه که چرا در فعالیت‌هایی هم‌چون حلقه‌های مطالعه و جلسات دعا شرکت می‌کنه. او باور داره که دعا علاوه بر این‌که وسیله‌ای برای ابراز عشقمون به خداست، روش تاثیر‌گذاری هم برای تعلیم و ترقی بعد روحانی انسان‌ها محسوب میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه