Program Picture

داستان ما

داستان رضا
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

رضا مهمان این قسمت ماست، رضا از اون دسته افرادی هست که از تمام لحظات زندگیش به درستی و به بهترین نحوی استفاده می‌کنه. در طی برنامه برامون خواهد گفت که چگونه بین وظایف و کارهای روزمره تعادل ایجاد کرده، هم‌چنین از برنامه ریزی روزانه برامون میگه. او در خصوص عادات سودمند و یاری رسان و عادات بدی که مانع رسیدن ما به اهدافمون میشه صحبت می‌کنه. در این قسمت متوجه می‌شیم که خیلی مهمه عاداتمون رو بشناسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه