Program Picture

ماه و ماهی

بحران و پیروزی
۰۸ تیر ۱۴۰۰

بحران و پیروزی مفهومی است اساسی و کلیدی که درک آن می‌تواند دیدگاه ما را در مقابل مشکلات تغییر دهد. تا جایی که می‌توان بحران‌های زندگی را مرحله‌ای برای رشد و پیشرفت انگاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه