Program Picture

ماه و ماهی

عدالت
۱۸ خرداد ۱۴۰۰

عدالت یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری می‌باشد. با عدالت می‌توان به رفاه و آسایش دست یافت. عدالتی که با قوانین امروز متفاوت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه