Program Picture

ماه و ماهی

یادگیری
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادگیری، یکی از مفاهیم اساسی و مهم در جامعه امروز می‌باشد و این نیاز در بشر از طرق مختلف از جمله مربیان حاصل می‌گردد. هم‌چنین یادگیری را می‌توان در ابعاد مختلف زندگی یک انسان تقسیم‌بندی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه