جستجوی حقیقت

Program Picture

ماه و ماهی

جستجوی حقیقت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجوی حقیقت یکی از ابزار مهم برای درک جهان می‌باشد. البته در دنیای امروز موانعی برای رسیدن به حقیقت وجود دارد حقیقتی که در برابر عقاید مختلف همیشه واحد است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه