قسمت ۸۰ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۸۰ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)
۲۰ تیر ۱۴۰۰

بررسی فقره هفتاد و یکم کلمات مکنونه.

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم البته غرور و نافرمانی، آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه