میهمانان ناخوانده

Program Picture

یادی از گذشته

میهمانان ناخوانده
۱۷ تیر ۱۴۰۰

آیا تا به حال بی‌خانمانی را دیده‌اید؟ تنها یا با خانواده؟ درباره آن‌ها چه فکر می‌کنید؟‌ وقتی آن‌ها را می‌بینید چه حسی به شما دست می‌دهد؟‌ دلسوزی؟ ترحم؟ تنفر؟ بی‌تفاوتی؟ یا همدلی؟ یادی از گذشته این هفته بولتن را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه