قسمت ۳ – درد شیرین، شفای تلخ

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۳ – درد شیرین، شفای تلخ
۲۷ آبان ۱۴۰۰

کماکان گفتگو با لوا گتسینگر عزیز ادامه دارد. در این نامه دلیل شباهت او به جناب بدیع، یکی از شخصیت‌های تاریخی آیین بهائی بازگو شده است و در ادامه با زبانی طنز به حکایت تلاش‌های لوا می‌پردازیم برای بیشتر ماندن در کنار حضرت عبدالبهاء‌.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه