Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

این جعبه جادویی
۲۵ بهمن ۱۳۹۹

این شنبه مصادف است با روز جهانی رادیو. به همین خاطر نامه امروز مروری کوتاه دارد بر آغاز کار رادیو در ایران. در جملات پایانی مشخص می‌شود که نامه به چه کسانی تقدیم شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه