داستان نگار

Program Picture

داستان ما

داستان نگار
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

نگار مهمان این قسمت از برنامه دختری است بسیار شاد و سرزنده که این سرزندگی در کلام او کاملا محسوس است. نگار برای ما از تجارب زندگی هدف‌مندش می‌گوید و تعریف می‌کند که چطور با دوستانش به فعالیت‌ها و خدمات جامعه‌سازی می‌پردازد. او هم‌چنین از خدمت یک ساله که حاصل زندگی منسجمش است برای ما صحبت خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه