داستان بهار و حسانه

Program Picture

داستان ما

داستان بهار و حسانه
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این قسمت از دو نوجوان دعوت کردیم تا برای ما از تجربه‌هاشون در گروه نوجوانان بگن. بهار و حسانه در گروه نوجوانان آشنا و صمیمی شدن. پرورش بُعد روحانی می‌تونه در پیدا کردن هویت به نوجوانان کمک کنه. پرداختن به بُعد روحانی یکی از موارد بسیار پراهمیت در گروه‌های نوجوانان هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه