داستان طاهره

Program Picture

داستان ما

داستان طاهره
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مهمان این قسمت خانمی است با تجربه‌های زیاد از فعالیت‌های جامعه‌سازی. او چند سالی هست که مهاجرت کرده و برامون میگه که چطور پرورش روحانی فرزندش و فضایلی که در کلاس‌های اطفال کسب کرده او را در برابر چالش‌های زندگی در محیط‌های جدید واکسینه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه