Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

گفتگو‌های پرمعنا

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

چطور می‌توان از جهانی‌ تازه سخن گفت؟ شاید تماشای مستند کوتاه گفتگوهای پرمعنا تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه