Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

هنر معماری، آینه زندگی

۰۵ آذر ۱۳۹۴

از فریبرز صهبا پرسیدیم چگونه می‌توان در معماری تلفیقی بین تحولات درونی و بیرونی جامعه، سنت‌ها و فرهنگ دیرینه یک ملت ایجاد کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه