Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مفهوم عشق

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

برای درک ارزش‌های زندگی‌ شاید باید مهربانانه‌تر زیستن را آموخت. با جاستین بالدونی بازیگر آمریکایی همراه می‌شویم و از نگاه او دنیا را می‌بینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه