Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

کتاب میخونی‌؟

۱۲ آذر ۱۳۹۴

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم چطور می‌توان به موازات ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی کیفیت مطالعه را هم بهبود بخشید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه