Program Picture

مثل نسیم

فرن مستری

۲۶ فروردین ۱۴۰۰

آمریکا رهبر روحانی دنیا خواهد شد، برای رسیدن به این هدف باید تغییرات رو از سطح شخصی شروع کنیم، این به معنای تلاش شخصی در زمینه خودسازیه، تلاش معنوی، فیزیکی و انتلکچوال. فکر کنم هر کدوم از ما بدونیم برای تغییر خودمون باید چکار کنیم. دین بهائی و فعالیت‌های آموزشی این جامعه کمک میکنه که هر شخصی بتونه ظرفیت‌های وجود خودش رو پرورش بده و تواناییِ فائق آمدن به ترس‌ها و نگرانی‌های شخصی رو پیدا کنه و به ساختن دنیای بهتر اطمینان داشته باشه، این حاصل نخواهد شد مگر با خودسازی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه