Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۲۵
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه بهائیان درباره آینده جهان
آیا منطقی است که قدرت‌های بزرگ همگی خواهان صلح باشند؟
اعتقاد آقای کارلبرگ به آیین بهائی تا چه حد در تدوین کتاب فراسوی فرهنگ رقابت موثر بوده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه