فراسوی فرهنگ رقابت

program picture

فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریّه‌هاى پروفسور “مایکل کارلبرگ” در کتاب “فراسوی فرهنگ رقابت” از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید و همراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه