Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۲۰
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه و نظر جامعه بهائی درباره نهادهای اقتصادی، دموکراسی، و حزب گرایی.
آیا بازار می‌تواند در مورد خودش بازبینی انجام دهد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه