Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۱۷
۱۸ فروردین ۱۳۹۷

دیالوگ و تفاوت آن با مناظره.
نوع ارتباط در حوزه رسانه و روابط عمومی و مدل‌های دیگر.
چگونگی مشورت میان مردم و سازمان‌ها. امکان‌پذیر یا آرمان‌گرایانه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه