Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

عدالت، پیش شرطی برای صلح و رفاه

۱۴ تیر ۱۴۰۰

در دنیای در هم تنیده ما چالش‌ها به شکل فزاینده‌ای چند بعدی، پیچیده، و فراتر از مرزهای ملی هستند. این چالش‌ها نیازمند همکاری در مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ بشر می‌باشند. عدالت تسهیل‌کننده اعتماد و همکاری است. عدالت به ما این امکان را می‌دهد که پاسخ‌ها و اعمال‌مان را اصلاح کنیم. برای اینکه اجتماعی به صورت یک کل شکوفا شود، عدالت عامل تغییر است. عدالت شامل نگرش‌ها، ارزش‌ها، ساختارها و موسساتی می‌شود که جوامع مسالمت‌آمیز را تایید کرده و پایدار نگه می‌دارند. عدالت انسجام و ثبات را ایجاد می‌کند و صلح را شکوفا می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه