سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۱
۰۵ شهریور ۱۴۰۱

منطق تجلی در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه