شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۴
۲۹ مرداد ۱۴۰۱

راهکارهای رساله مدنیه برای حل مشکلات عالم.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه