شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۳
۲۲ مرداد ۱۴۰۱

تفکیک قوا، انتخابات آزاد و تعلیم و تربیت عمومی سه شاخصه دموکراسی.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه