شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۲
۱۵ مرداد ۱۴۰۱

شاخص‌های تمدن مدرن و دموکراتیک در رساله مدنیه.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه