سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۲
۱۲ شهریور ۱۴۰۱

منطق تفسیر در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه