سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۶

Program Picture

سخنرانی

سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۶
۱۶ مهر ۱۴۰۱

فرهنگ انتظار در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه