برقراری صلح و عدالت

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

برقراری صلح و عدالت
۱۱ آذر ۱۳۹۶

آرمان از دوستش می‌شنود که می‌گویند با ظهور امام زمان صلح و عدالت در عالم برقرار خواهد شد، پس چرا نشده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه