حضرت بهاءالله – بخش ۱

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

حضرت بهاءالله – بخش ۱
۲۶ خرداد ۱۳۹۷

حضرت بهاءالله در زمانی متولّد شد که ایران غرق در فقر فرهنگی بود. پس ایشان چه علمی داشتند که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … اطلاعاتی داشتند که سال‌ها بعد متفکران قبولش می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه