رضایت والدین – بخش ۲

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

رضایت والدین – بخش ۲
۳۰ تیر ۱۳۹۷

در ادامه صحبت‌های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می‌کند و قبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادر از زاویه‌ای دیگر به مسئله نگاه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه