رضایت والدین – بخش ۱

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

رضایت والدین – بخش ۱
۲۳ تیر ۱۳۹۷

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هر دو طرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان و والدین نمی‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه