سوال از من، جواب از مامان

program picture

سوال از من، جواب از مامان

آرمان که در خانواده‌ای بهائی متولد شده و حال به سن بلوغ رسیده، سوال‌هایی در ذهن دارد که برای دریافت پاسخ به تحقیق می‌پردازد. مادرش در این راه او را یاری می‌دهد.

آرمان که در خانواده‌ای بهائی متولد شده و حال به سن بلوغ رسیده، سوال‌هایی در ذهن دارد که برای دریافت پاسخ به تحقیق می‌پردازد. مادرش در این راه او را یاری می‌دهد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه