کار کردن یک حکم شرعی است

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

کار کردن یک حکم شرعی است
۰۶ مرداد ۱۳۹۷

آرمان که چند روز دیگر به سن بلوغ می‌رسد، باید برای ترقیات معنوی خود احکام الهی را انجام دهد. یکی از احکام در آئین بهائی کار کردن است. او نمی‌داند در طول سال تحصیلی و همچنین در تابستان که به کلاس‌های مختلف می‌رود، چه باید بکند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه